OUTPUTS

Didactic module “Management of heritage site”

Moduł dydaktyczny “Zarządzanie miejscem dziedzictwa”

O módulo didático “Gestão do Património”

Modulo didattico “Gestione dei siti culturali”

Interdisciplinary Handbook on Heritage Protection, Management and Communication, Volume I PROTECTION

Interdisciplinary Handbook on Heritage Protection, Management and Communication, Volume II MANAGEMENT

Interdisciplinary Handbook on Heritage Protection, Management and Communication, Volume III COMMUNICATION

Interdyscyplinarny podręcznik ochrony dziedzictwa,
zarządzania dziedzictwem i komunikacji
,
Tom I OCHRONA

Interdyscyplinarny podręcznik ochrony dziedzictwa,
zarządzania dziedzictwem i komunikacji
,
Tom II ZARZĄDZANIE

Interdyscyplinarny podręcznik ochrony dziedzictwa,
zarządzania dziedzictwem i komunikacji
,
Tom III KOMUNIKACJA

Manual Interdisciplinar de Proteção, Gestão e Comunicação do Patrimônio Cultural, Volume I PROTEÇÃO

Manual Interdisciplinar de Proteção, Gestão e Comunicação do Patrimônio Cultural, Volume II GESTÃO

Manual Interdisciplinar de Proteção, Gestão e Comunicação do Patrimônio Cultural, Volume III COMMUNIÇÃO

Manuale Interdisciplinare per la Protezione, Gestione
e Comunicazione del
Patrimonio Culturale

Volume I – PROTEZIONE

Manuale Interdisciplinare per la Protezione, Gestione
e Comunicazione del
Patrimonio Culturale
Volume II – GESTIONE

Manuale Interdisciplinare per la Protezione, Gestione
e Comunicazione del
Patrimonio Culturale

Volume III – COMUNICAZIONE

Role-Play Educational Game “Management of heritage site”

JOGO DE SIMULAÇÃO “Gestão de Património Cultural”

EduKIT – A Guide on Educational Role Play “Management of heritage sites”
KIT for teachers

GRA FABULARNA EDUGAME “Zarządzanie miejscami dziedzictwa kulturowego”
Niezbędnik dla nauczycieli

EDUGAME JOGO DE SIMULAÇÃO “Gestão de Sítios Patrimoniais”
KIT para professores

GIOCO DI RUOLO “Conservazione e gestione del patrimonio atchitettonico”
Manuale per Docenti

Scenariusz gry edukacyjnej “Zarządzanie dziedzictwem – ochrona i rozwój”
na przykładie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu

Educational game scenario “Heritage management – protection and development”
on the example of the Orthodox Church complex in Radruż

Museu Arqueológico do Fundão
Jogo educativo

Fundão Arcaeological Museum
Educational game

Museo Casa di Dante – EduGame
Gioco Educativo


Museo Casa di Dante – EduGame
Educatio
nal Game